Нашите Услуги

… Ние ви предлагаме излючително евтини цени за системна администарция

Нашата основна дейност е системната администарция и решаване на критични проблеми на операционни системи UNIX, Линукс, FreeBSD и Windows базирани сървъри.

Ние ви предлагаме 24 часова поддръжка на сървъри.

The server administration fees are per server.
Цените за администарция на сървър, са както следва:

 • Системна администрация на клиентски Линукс сървър – 100 лв. сървър/месец
 • Сървърна поддръжка на сърбър с операционна система FreeBSD, NetBSD, OpenBSD – 140 лв. на месец
 • Позддръжка на Microsoft Windows NT / 2003 / 2007 – 120 лв. месечно
 • Microsoft Windows Server NT / 2003 / 2007 etc. 1 server 60 EUR per month

 • Разрешаване на проблеми със специфични сървърни услуги – Минимална цена 16 лв. / час

 • Решаване на проблеми с претоварвания на Joomla и Wordpress базирани сайтове – Базисна цена 15 лв. на час

 • Разрешаване на комплексни проблеми с Qmal и Postfix Мейл сървъри – 17 лв / час
 • Оптимизация за скорост на силно натоварени и не-добре работещи MySQL и PostgreSQL бази данни – 16 лв. / час
 • Инсталация конфигурация и оптимизация за скорост на Squid, Privoxy и др. Прокси базирани сървъри
 • Решаване на влошена производителност и проблеми със бързодействието на Microsoft IIS и Аpache базирани уеб сървъри – 20 лв. / час
 • Създаване на цялостни бекъп решения – цената се определя спрямо изискванията на клиента и сложността на изпълнение на проекта
 • Подобряване на производителността на Linux, FreeBSD и Windows базирани сървъри изработка на доклади за производителност
 • Проверка за сигурност, секюрити аудити на вътрешни мрежи и сървъри – 24 лв. на час
 • Разбработване на цялостни клъстърни миграционни планове и планове за миграция на групи от сървъри – 30 лева / час
 • Сървърно мигриране и консултаций свързани с колокация на сървъри или групи от сървъри – 16 лв. / час
 • ИТ консултантво на новосъздадени компаний в областта на информационните технологий. Изготвяне на стратегий за развитие – Цена по споразумение с клиента
 • Намиране и подобряване на проблеми със сървъри от критична важност – 32 лв. / час
 • Отдалечена Системна администрация на сървъри базирани на виртуални машини Xen и OpenVZ базирани клъстъри – Цена по договаряне
 • Оркестрация и автоматизация на пълен стек
 • Контейнеризация на приложенията
 • Миграции от и към частни и обществени облаци
 • Създаване и интегриране (внедряване) на персонализирана инфраструктура
 • Услуги за непрекъснато развитие и непрекъснато интегриране
 • Гръб и възстановяване след бедствие
 • Шифроване на големи количества защита на данни и услуги
 • Одит на сигурността на съществуващи системи и процеси
 • Най-добри практики за сигурност в облака
 • Евтин хостинг и колокация на „дедикейтед“ сървъри

* Ако имате конкретен проблем, който не може да решите моля пишете ни