За Нас

About

Предлагаме ви разнообразни услуги за
* системна администрация
* изграждане на компютърни мрежи на организаций и фирми
* проверка на нивото на сигурност на вашите компютютърни системи и вътрешна IT структура,
* проверка за дупки в сигурността на уеб сайтове и сървърни услуги и приложения
* Месечен абонамент за отдалечено системно администриране на сървъри
* Писане на сървърни скриптове и програми

Конкретните услуги и технологий за който можем да ви помогнем са многобройни, някой от най популярвните с който вероятно бихме ви били полезни са:

Apache, Qmail, Sendmail, Samba, Squid, Automated Backup Custom Solutions.

Администрацията на UNIX базираните хостнове провеждаме през SSH протокол. Сървърите, който се администрират месечно биват наблюдавани за проблеми 24 / 7 дена в месеца. В случай с проблеми със сървъра, който ви поддържаме бивате оведомени с смс в който на кратко се описва проблема и се дава кратък краен срок за решение на проблема от наш специалист.

Предлагаме и изграждане на Nagios базирани мрежи за следене и докладване на проблеми с големи групи от критични сървъри.